RESUS FOOD og FN'S VERDENSMÅL

En bedre kost

#   3 Sundhed og Trivsel

# 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion

# 14 Livet i Havet

# 15 Livet på Land

Anti-inflammatorisk kost, hjernemad, superfood. Sund mad er de seneste år blevet mere og mere populært, og der er en voksende kundegruppe til disse varer.

Desværre er der dog stadig rigtig mange fødevarer, der i dag bliver produceret ved hjælp af en masse skadelige tilsætningsstoffer og uden megen næring i. Desuden bliver der ofte heller ikke taget højde for dyrevelfærd eller at produktionen af kød, fisk eller andre råvarer belaster miljøet rigtig meget.

Hos RESUS FOOD vil vi derfor have fokus på at levere produkter, som både sundheds- og næringsmæssigt er bedre end de tilsvarende gennemsnitlige alternativer på markedet. Desuden er dyrevelfærd en meget høj prioritet og forbrug af naturens ressourcer skal reduceres mest muligt ved produkterne.

 

Forbrug af ressourcer

#   6 Rent Vand og Sanitet

#   7 Bæredygtig Energi

#   9 Industri, Innovation og Infrastruktur

# 12 Ansvarligt Forbrug og Produktion

# 13 Klima-indsats

I Danmark er rent vand oftest en selvfølge, men dette er langt fra tilfældet i store dele af Verden. Derfor vil produkter og leverandører blive udvalgt ud fra hvor meget produkterne og leverandørerne belaster miljøet og forbruget af rent vand i nærområdet.

RESUS FOOD vil altid foretrække leverandører, som har en politik for brug af bæredygtig energi og løbende laver energi-besparede tiltag.

RESUS FOOD ønsker at fremme nye initiativer indenfor bæredygtig produktion, som belaster vores klode mindst muligt. Desuden skal emballager og transportformer tilpasses, så de belaster miljøet mindst muligt. Endelig skal produkterne pakkes og transporteres på en måde, så der kommer mindst muligt madspild.    

Leverandører til RESUS FOOD skal have en politik for ansvarlig produktion. Desuden skal leverandørerne tilsigte, at der ikke sker et overforbrug af ressourcer både af råvarer, produktionsforhold og transport.

RESUS FOOD vil fremme produkter, som indenfor deres gruppe har en mere klimavenlig profil og mindre indvirkning på miljøet end det gennemsnitlige alternativ på markedet.

 

Dyrevelfærd

# 14 Livet i Havet

# 15 Livet på Land

Såfremt der indgår fiskeprodukter i de færdige produkter, skal det være fra bæredygtigt fiskeri baseret på WWF’s liste over truede og ikke-truede fiskearter. Desuden skal det prioriteres at bruge rederier, som gør en indsats for at fremme klimavenlig transport.

Hvis der indgår råvarer af animalsk oprindelse i produkterne vil RESUS FOOD stille krav om, at producenterne kun bruger råvarer, som kommer fra ansvarlige produktioner, hvor dyrevelfærden er i højsædet.

 

Partnerskaber

# 17 Partnerskaber for Handling

RESUS FOOD ønsker at indgå partnerskaber med virksomheder og institutioner, som også har et ønske om en mere ansvarlig og bæredygtig fremtid.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, tilpasse indhold på hjemmesiden og forbedre vores markedsføring ved brug af anonymiserede data. Ved at klikke godkend, eller videre på siden, accepterer du hjemmesidens brug af cookies.

Back to top